I jak tu walczyć z kłusownictwem

23 lipca tego roku pracownicy Państwowej Straży Rybackiej zatrzymali na Narwi “wędkarzy” stawiających sieć rybacką. Kłusownicy zostali zatrzymani, a następnie przekazani przybyłym na miejsce funkcjonariuszom Policji. Jaki był dalszy przebieg wydarzeń?

Postanowienie o umorzeniu dochodzenia

Asesor Prokuratury Rejonowej w Pułtusku w sprawie przeciwko Xxx i Yyy podejrzanym o czyn z art. 27a ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 8 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym z późniejszymi zmianami na podstawie art. 17§1 pkt 1 k.p.k.

postanowił:

umorzyć dochodzenie przeciwko Xxx i Yyy podejrzanym o to, że w dniu 23 lipca 2007 roku w miejscowości Kleszewo gmina Pułtusk na rozlewisku Narew działając wspólnie i w porozumieniu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, nie mając wymaganego zezwolenia, oraz będąc osobami nieuprawnionymi do rybactwa, przy pomocy narzędzi rybackich w postaci sieci typu drygawica, dokonali połowu ryb działając na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego

tj. o czyn o czyn z art. 27a ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 8 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym z późniejszymi zmianami

- wobec stwierdzenia, iż brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa - na podstawie art. 17§1 pkt 1 k.p.k.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lipca 2007 roku w miejscowości Kleszewo gmina Pułtusk na rozlewisku Narwi
pracownicy Państwowej Straży Rybackiej pod zarzutem kłusownictwa zatrzymali Xxx i Yyy

W związku z tym wszczęto i przeprowadzono postępowanie przygotowawcze, w trakcie którego ustalono co następuje.

W dniu 23 lipca 2007 roku pracownicy Straży Rybackiej pełnili służbę patrolową na rzecze Narew. Około godz. 22.15 wymienieni zauważyli pływających łódką dwóch mężczyzn, którymi później okazali się być Xxx i Yyy.

Przesłuchani w niniejszej sprawie w charakterze świadków pracownicy PSR zeznali, iż Xxx i Yyy stawiali w wodzie sieć rybacką. Kiedy strażnicy podpłynęli do nich jeden z mężczyzn wrzucił resztę sieci do wody.

Xxx i Yyy zostali zatrzymani, a następnie przekazani przybyłym na miejsce zdarzenia funkcjonariuszom Policji z Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku.

Pracownicy straży rybackiej wydobyli z rzeki sieć rybacką typu drygawica o długości około 30
metrów. Nadto na łódce którą pływali Xxx i Yyy funkcjonariusze Policji zabezpieczyli wędkę teleskopową z kołowrotkiem.

Mając na uwadze powyższe Xxx i Yyy przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstwa z art. 27a ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 8 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym z późniejszymi zmianami.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Xxx nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i wyjaśnił, że w dniu 23 lipca 2007 roku około godz. 22.00 wędkował na rozlewisku Narwi w pobliżu miejscowości Kleszewo. Według jego relacji zarzucając haczyk kilkakrotnie zaczepił o coś w wodzie.

Kiedy zorientował się, że w rzece jest rozłożona siatka rybacka zawołał Yyy, przebywającego w pobliżu, na przystani należącej do Zzz, Mężczyźni wsiedli do znajdującej się na przystani łodzi i popłynęli wyciągnąć sieć. Xxx wyjaśnił, że kiedy tylko przystąpili do jej wyławiania pojawił się patrol straży rybackiej i zatrzymał ich.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Yyy nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia potwierdzające wersje zdarzeń przedstawiona przez Xxx.

W sprawie należy zauważyć co następuje.

Zgromadzony materiał dowodowy nie wskazuje w sposób jednoznaczny, aby Xxx i Yyy dopuścili się zarzucanego im czynu. Wyjaśnienia podejrzanych są ze sobą zgodne, a przedstawioną przez nich wersję zdarzenia w świetle okoliczności sprawy uznać należy za prawdopodobną.

Podkreślić należy przy tym, iż podejrzani zostali zatrzymani o godzinie 22.15, a więc o porze o której widoczność jest już z uwagi na zapadające ciemności bardzo słaba. W związku z tym trudno jest tylko na podstawie zeznań pracowników straży rybackiej w sposób nie budzący wątpliwości stwierdzić, iż podejrzani rozstawiali na rzece sieci i wykluczyć, że próbowali je z niej wydobyć.

Mając na uwadze powyższe postępowanie przygotowawcze w niniejszej sprawie należało umorzyć wobec stwierdzenia, iż brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa - na podstawie art. 17§1 pkt 1 k.p.k.

Po uprawomocnieniu się postanowienia o umorzeniu dochodzenia z akt niniejszego postępowania zostaną wyłączone materiały w kierunku wykroczenia z art. 27 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym z późniejszymi zmianami.


Komentarze

Popularne posty