Sprawozdanie z działalności SSR Pułtusk

Sprawozdanie za I półrocze z działalności Społecznej Straży Rybackiej Pułtusk.

Przeprowadzono 32 patrole w tym:

● samodzielnych - 12
● z P.S.R Warszawa Posterunek Ciechanów – 18
● z Policją z K.P.P w Pułtusku – 2

Skontrolowano 565 osoby w tym nałożono mandaty na 77 osób, na kwotę 16,850 zł, jedną osobę pouczono, 2 osoby przekazano K.P.P Pułtusk.

Zabezpieczono porzucony sprzęt kłusowniczy:

1) Wędki - 11 sztuk
2) Podrywki - 6 sztuk
3) Żaki - 2 sztuki.
4) Sieci:
● typu wonton - 11 sztuk o dł. ok. 442 m
● typu drgawica - 30 sztuk o dł. ok. 562 m

Inny sprzęt:

1) Ponton - 1 sztuka
2) Podbierak z przewodami - 1 sztuka
3) Plecak z akcesoriami - 1 sztuka

Z sieci wypuszczono do wody ok. 170 kg żywej ryby (płoć, krąp, lin, karaś, szczupak, leszcz, sandacz, węgorz, okoń)

Porzucony sprzęt kłusowniczy zabezpieczony podczas samodzielnych patroli przekazano za pokwitowaniem Państwowej Straży Rybackiej Warszawa Posterunek Ciechanów. Podczas wspólnych akcji sprzęt zabezpieczała P.S.R Warszawa P.T Ciechanów.

Komentarze

Popularne posty