Wyniki SSR Pułtusk w 2010

Sprawozdanie Społecznej Straży Rybackiej w Pułtusku za rok 2010.

Społeczna Straż Rybacka w Pułtusku w tym okresie dokonała 152 wyjazdów patrolowych. W roku 2010 Społeczna Straż Rybacka współpracowała z:

1. Komendą Powiatową Policji w Pułtusku.

2. Państwową Strażą Rybacką w Warszawie


 • Posterunek Terenowy Ciechanów
 • Posterunek Terenowy Wyszków
 • Posterunek Terenowy Pułtusk

3. Społeczną Strażą Rybacką w Ciechanowie

4. Strażnikami Okręgu PZW w Ciechanowie

5. Strażą Miejską z Wyszkowa.

Uzyskano następujące wyniki:

 • skontrolowano 1689 osób,
 • stwierdzono 311 naruszeń przepisów,
 • 272 osoby ukarano mandatami karnymi kredytowymi na kwotę 49500zł,
 • 1 osobę ukarano mandatem karnym gotówkowym na kwotę 700zł,
 • skierowano 13 wniosków do sądu o ukaranie,
 • pouczono 7 osób.

Policji przekazano 18 sprawców przestępstw:

 • 2 osoby za kradzież kabli energetycznych,
 • 1 osobę za wprowadzanie ryb do obrotu bez świadectwa pochodzenia,
 • 15 osób za kłusownictwo ryb.

Zabezpieczono następujący sprzęt:

 • 91 sieci o łącznej długości 2531m,
 • 31 wędek,
 • 2 podbieraki,
 • 1 sadz,
 • 4 żaki,
 • 8 więcierzy,
 • 3 kłomie,
 • 1 rzutkę,
 • 1 oścień,
 • 16 podrywek,
 • 62 wnyki na zwierzynę,
 • 5 sprzętów pływających,
 • 7 wioseł,
 • 1 samochód z przyczepą.

Wypuszczono do wody ok. 126 kg ryb złowionych lub pozyskanych z naruszeniem prawa. Zabezpieczony sprzęt zdeponowano w magazynie PSR bądź przekazano Policji jako dowód w sprawie.

Ponadto Społeczna Straż Rybacka brała udział w następujących zdarzeniach:

 1. zarybianie szczupakiem rzeki Narew,
 2. zabezpieczanie zawodów wędkarskich,
 3. akcja ewakuacyjna ludności dotkniętej powodzią w miejscowości Świniary koło Płocka,
 4. w miejscowości Gnojno i Pogorzelec zabezpieczono niewypały po czym powiadomiono patrol saperski,
 5. udział w akcji usuwania zanieczyszczeń rzeki Narew olejem opałowym,
 6. akcja ratownicza osoby topiącej się w rzece Narew.

Komentarze

Popularne posty